Reference

Obchodní oddělení

+420 556 205 367

obchod@pks-servis.cz

Reference

Hydraulický agregát pro rozdružovací stolici
Číslo zakázky:
Datum:
Klient:
Zpět na přehled

Hydraulický agregát pro rozdružovací stolici

Sestava je tvořená ocelovou svařovanou nádrží o objemu 300 dm3 s dvěma inspekčními otvory, optickým stavoznakem a s okapovou vanou. Na víku nádrže jsou umístěny elektromotory s držáky, které pohání hydrogenerátory spřažené v tandemu. Hydraulický agregát je určen pro minerální hydraulický olej ISO VG 46.

První elektromotor s příkonem 15 kW pohání 4 zubové hydrogenerátory s průtokem cca 20 dm3/min. Sání jednotlivých hydrogenerátorů jsou opatřeny sacími filtry s filtrační schopností 90 µm. Tlakové větve hydrogenerátorů jsou napojeny na 4-pozicový hydraulický blok, kde jsou jednotlivé pozice na sobě nezávislé. Každá pozice obsahuje vestavný pojistný ventil, hydraulický zámek a směrový rozváděč s odlehčeným středem. Tento blok ovládá svislé hydromotory ZH1 63/36x200-R. Jednotlivé pozice mají společnou odpadní větev, která je svedena do odpadního filtru s filtrační schopností 10 µm a elektronickou indikací zanesení filtrační vložky.

Druhý elektromotor s příkonem 4 kW pohání 4 zubové hydrogenerátory s průtokem cca 12 dm3/min. Sání jednotlivých hydrogenerátorů jsou opatřeny sacími filtry s filtrační schopností 90 µm. Tlakové větve hydrogenerátorů jsou napojeny na 4-pozicový hydraulický blok, kde jsou jednotlivé pozice na sobě nezávislé. Každá pozice obsahuje vestavný pojistný ventil, a směrový rozváděč s odlehčeným středem. Tento blok ovládá vodorovné hydromotory EH-50/32x800-R. Jednotlivé pozice mají společnou odpadní větev, která je svedena do odpadního filtru s filtrační schopností 10 µm a elektronickou indikací zanesení filtrační vložky. Všechny pozice řídící pozice jednotlivých hydromotorů obsahuji manometr, pro kontrolu pracovního tlaku, a měřící body pro připojení měřícího zařízení pro měření tlaků na plné ploše a mezikruží hydromotorů.

Na víku nádrže je dále plnící hrdlo se vzduchovým filtrem, termostat pro hlídání havarijní teploty a hladinoměr pro hlídání havarijní hladiny oleje.

Parametry (orientační hodnoty)

Objem nádrže:                                     300 dm3
Pracovní kapalina:                               minerální olej třídy HLP, VG 42
Rozsah provozní viskozity:                  (22 ÷ 400) mm2·s-1 (cSt)
Rozsah provozní teploty kapaliny:       (25 ÷ 55)°C
Stupeň filtrace oleje:                            odpadní 10 µm
Zubové hydrogenerátory HG1-HG2
               - dodávané množství cca 20 dm3/min
               - pracovní tlak (čerpadla) max. 250 bar
Zubové hydrogenerátory HG5-HG8
               - dodávané množství cca 12 dm3/min
               - pracovní tlak (čerpadla) max. 250 bar

Galerie reference