SlužbySmluvní NON-STOP servis

Smluvní NON-STOP servis

Součástí nabízených služeb poskytovaných společností PKS servis spol. s r.o. je i smluvní NON-STOP servis. V rámci této služby nabízíme veškeré standardní služby týkající se oprav hydraulických systémů za běžného provozu, a to jak v nočních hodinách, tak o víkendech a státních svátcích. Služba je realizována formou výjezdu k zákazníkovi, ale v požadovaných případech může být dohodnuta realizace servisních úkonů i v dílenských prostorách společnosti PKS servis spol. s r.o.

Nabídka služeb v kostce:

  • Posouzení stavu hydraulických zařízení
  • Diagnostika a měření
  • Vyhodnocování vzorků oleje a výměna olejů
  • Repase přímočarých hydromotorů a vybraných hydraulických prvků
  • Repase odstředivých čerpadel ISH Olomouc, Allweiler, Ensival, včetně výměn těsnících elementů a ložisek
  • Opravy kompresorů a dmychadel
  • Opravy hydraulických rozvodů a pohonů, stavebních strojů, strojů pro údržbu cest a komunikací
  • Repase převodovek a strojních celků
  • Komplexní záruční i pozáruční servis a poradenství

Na základě smlouvy se zákazníkem je naše standardní reakční doba na servisní událost v rámci Moravskoslezského kraje 3 hod. V případě potřeby a možností jsme schopni zajistit i kratší reakční dobu – v krátké dojezdové vzdálenosti v rámci Ostravy (řešeno v konkrétní servisní smlouvou). V případě vzdálenějších destinací je stanovená reakční doba pro servisní události posuzována na základě vzdálenosti a dopravní infrastruktuře. Zákazníkům nabízíme možnost nahlášení poruchy na naší HOT-LINE servisní lince dostupné 24 hodin.

Pro rychlé řešení servisní události u zákazníků, se kterými nemáme uzavřený smluvní servis je důležité co nejblíže specifikovat vzniklou závadu/problém. Vaše písemné oznámení servisní události směřujte na  pks@pks-servis.cz.

Záruční podmínky:

Záruka na nakupované komponenty je dána zárukou, jakou poskytují jednotliví výrobci, vždy však min. 12 měsíců. Záruční podmínky stejně tak i servisní podmínky jsou vždy předmětem jednání v rámci konkrétního případu a zákazníka.

 

Kontaktní formulář