Reference

Obchodní oddělení

+420 556 205 367

obchod@pks-servis.cz

Reference

Hydraulický agregát pro ovládání prototypu
Číslo zakázky:
Datum:
Klient:
Zpět na přehled

Hydraulický agregát pro ovládání prototypu

 • Pohonnou jednotku s pístovým hydrogenerátorem s tlakovou regulací, nastavenou na tlak 110 bar, s geometrickým objemem Vg=28cm3. Hydrogenerátor je osazen pojistným blokem s pojistným ventilem a odlehčovacím rozváděčem DN6. Elektromotor EM1 11 kW.
 • DWS5 Blok je 5-ti pozicový blok DN6 osazen ventily a manometrem. 
  • 1.-4. pozice osazena proporcionálními ventily 24 VDC.
  • 5. pozice osazena škrtícím ventilem a směrovým rozvaděčem 24 VDC.
 • De-ashing DA5 blok je 6-ti pozicový blok DN6 osazen ventily a manometrem.
  • 1. pozice osazena deskou adaptéru, škrtícím ventilem a redukčním ventilem.
  • 2.-6. pozice osazena směrovými rozvaděči 24 VDC.
 • Pusher Block je 2 pozicový blok osazen ventily DN 6 a DN10 a manometrem.
  • 1. pozice DN6 osazena tlakovou váhou, proporcionálním rozváděčem s integrovanou elektronikou, bezpečnostním odsekem.
  • 2. pozice DN 10 osazena směrovým rozvaděčem, škrtícím ventilem, bezpečnostním odsekem. 
  • Pusher blok obsahuje 2 pojistné ventily nastavené na tlak 130 bar.
 • Všechny bloky mají kulový ventil na tlakové větvi a zpětný ventil na odpadní větvi. 
 • Okruh stabilizace teploty: Elektromotor 1,1 kW, zubový hydrogenerátor s geometrickým objemem Vg=32 cm3, vzduchový chladič s chladícím výkonem 0,18 kW/°C, odpadní filtr s filtrační schopností 10 µm s elektrickou indikací zanesení filtrační vložky.
 • Hydraulický agregát dále obsahuje odpadní filtr s filtrační schopností 10 µm s elektrickou indikací zanesení filtrační vložky, tlakový filtr s filtrační schopností 3 µm s elektrickou indikací zanesení filtrační vložky, havarijní termostat, hladinoměr s termostatem (2x hladina; 2x teplota); 2x inspekční víko, nalévací hrdlo s odvzdušněním, stavoznak. 

 Společně s dodávkou hydraulického agregátu byla i dodávka dílů a příslušenství potřebných pro jeho napojení:

 • hydraulické hadice 2SN13, 2SN16, 2SN20, 2SN32, 2SN38
 • spojovací potrubí a šroubení

Nedílnou součástí činností před zprovozněním hydraulického zařízení u zákazníka je i kontrola usazení dílů po přepravě, které se mohly vibracemi uvolnit, dále kontrola čistoty a usazení smontovaného potrubí. Hydraulický agregát je po usazení naplněn pracovní kapalinou, která je plněna pouze přes filtrační zařízení se stupněm filtrace 10 μm nebo lepším.

Napojení všech elektrických prvků hydraulického agregátu probíhá dle platných technických norem a je zajištěno buďto ze strany objednatele, nebo naším elektrotechnikem.

Galerie reference