Reference

Obchodní oddělení

+420 556 205 367

obchod@pks-servis.cz

Reference

Hydraulický agregát pro funkci nýtování
Číslo zakázky:z2015-0282
Datum:
Klient:
Zpět na přehled

Hydraulický agregát pro funkci nýtování

Hydraulický agregát tvoří kompaktní celek. V okapové vaně je ocelová svařovaná nádrž o objemu 100 dm3. Na víku nádrže je umístěn elektromotor s držákem hydrogenerátoru a lamelový hydrogenerátor, dále zpětný ventil, akumulátor, rozvodný dvoupozicový blok s hlavním pojistným ventilem. Na první pozici je umístěn odlehčovací rozvaděč DN06, na druhé škrticí ventil a hlavní rozváděč DN06 pro ovládání požadovaných funkcí dle zadání objednatele. Na rozvodném bloku je také umístěn manometr.

Na víku olejové vany se nachází i plnící hrdlo se vzduchovým filtrem, odpadní filtr, dva termostaty. Na boku je pak stavoznak se zabudovaným teploměrem.

Na výtlačné straně hydrogenerátoru je za hadici namontovaný zpětný ventil do potrubí, který chrání hydrogenerátor před případným zpětným proudem hydraulické kapaliny. Rovněž je v této tlakové větvi namontovaný manometr pro sledování pracovního tlaku. Za zpětným ventilem je n akumulátor a rozvodný blok s hlavním pojistným ventilem a odlehčovacím rozváděčem DN 06. Pojistný ventil je nastaven na daný tlak a zaplombován. Na první pozici je umístěn odlehčovací rozváděč, který odlehčuje lamelový hydrogenerátor, když není potřeba pracovní tlak. Na druhé pozici je škrtící ventil pro seřízení rychlostí vysouvání válců a elektromagnetický rozváděč dle požadavku objednatele. V odpadní větvi je namontován deskový vodní chladič upevněn na boku nádrže a odpadní filtr s filtrační schopností 10 µm, který je umístěn na víku nádrže. Odpadní filtr je vybaven optickým indikátorem zanesení filtrační vložky.

Hydraulický agregát HA 100/4/23 je dle požadavků objednatele určen k pohonu 4 přímočarých hydromotorů. Pro tento hydraulický agregát je určen minerální hydraulický olej ISO VG 46.

Galerie reference