Reference

Obchodní oddělení

+420 556 205 367

obchod@pks-servis.cz

Reference

Hydraulické pohony pro Briketovací lis
Číslo zakázky:z2014-0066
Datum:
Klient:
Zpět na přehled

Hydraulické pohony pro Briketovací lis

Pro všechny hydraulicky ovládané funkce na Briketovacím lise je určen jeden hydraulický agregát, hydraulicky propojený s hydraulickými rozvodnými bloky, osazenými potřebnými hydraulickými a elektro-hydraulickými komponenty. Hydraulické bloky ovládají kinematické a dynamické parametry přímočarých hydromotorů, které jsou funkčně spjaté s technologií briketovacího lisu.

Struktura hydraulických bloků

 • Hydraulický blok pro válec předlisu
 • Hydraulický blok pro válec závory
 • Hydraulický blok pro hlavní válec

Pracovní cyklus briketovacího lisu

 1. Výchozí poloha: válec závory uzavírá pracovní prostor briketovacího lisu.
 2. Plní se pracovní prostor pomocí šnekového dopravníku.
 3. Uzavírá se plnící otvor, vysunutím válce předlisu.
 4. Vysouvá se vpřed hlavní válec rychloposuvem, po dosažení 100 bar začíná lisování.
 5. Po dosažení potřebného tlaku nastává na obou válcích dekomprese.
 6. Po dekompresi se zasouvá válec závory a vyhazuje se pomocí hlavního válce stlačený výrobek.
 7. Zasouvá se hlavní válec zpět. Válec závory se vysouvá na uzavírací polohu.
 8. Válec předlisu zasouvá se pístnice a tím začíná plnění a další cyklus.

 

Galerie reference