Reference

Obchodní oddělení

+420 556 205 367

obchod@pks-servis.cz

Reference

Elektro-hydraulické pohony
Číslo zakázky:
Datum:
Klient:
Zpět na přehled

Elektro-hydraulické pohony

Elektro-hydraulický systém šachtové pece je koncipován jako otevřený hydraulický okruh s aplikací moderních hydraulických a elektrohydraulických prvků a zařízení klasické koncepce. Parametry hydraulického systému (tlaky a průtoky) jsou řízeny tzv. ventilovou technikou (elektromagnetické rozváděče, tlakové a škrtící ventily). Pro jednotlivá technologická zařízení na peci je použit příslušný hydraulický blok/panel, hydraulicky napojený na centrální zálohovaný zdroj tlakové kapaliny, tvořený regulačními hydrogenerátory, plyno-hydraulickým akumulátorem a nádrží pracovního média s příslušenstvím.

Hydraulické zařízení je složeno z následujících technologických uzlů:

 • A - Hydraulický agregát s příslušenstvím
 • B - Hydraulický blok - Klapka chladícího vzduchu
 • C - Hydraulický blok - Spodní šachtový uzávěr
 • D - Hydraulický blok - Výhrabové stoly
 • E - Hydraulický blok - Odlehčovací klapky
 • F - Hydraulický blok - Taster
 • G - Hydraulický blok  - Dvojčinná klapka
 • H - Hydraulický blok – Horní šachtový uzávěr
 • I - Hydraulický blok – Klapka vážícího zásobníku
 • E - Přímočaré hydromotory
 • J - Potrubní rozvody v tlakové stanici a na konstrukci pece

V blízkosti jednotlivých hydraulických bloků na peci jsou instalované elektrické svorkovnice ve standardních pracho – těsných ocelových skříních. Elektrická zařízení na hydraulickém agregátu jsou napojena do elektrického rozváděče vybaveného patřičnými přístroji.

Galerie reference